Arbowetgeving omtrent hygiëne

De Arbo-wet stelt eisen over hygiëne op de werkplek. Wij kunnen u aan deze eisen laten voldoen.
Elektronische apparaten zijn een bron van bacteriën en stof. Toetsenborden en computers
worden vaak door verschillende medewerkers gebruikt, waardoor bacteriën  zich snel verspreiden.

De Arbo-wet onderstreept dan ook uitvoerig het belang van hygiënische maatregelen.
Het is niet alleen gezond om met schone computerapparatuur te werken, het is ook veel prettiger.

En het is geen nieuws dat iemand die zich prettig voelt ook veel beter presteert! Nog zo’n
belangrijk punt; een helder beeld en dus optimale leesbaarheid. Dit voorkomt voortijdige
vermoeidheid van de ogen en bevordert zodoende de prestaties van de beeldschermgebruiker.

Technische computer reiniging is voor een medewerker prettig werken
een schone tafel is vaak niet voldoende, de meeste vuil zit in de toetsenboarden
juist daarom adviseren wij ook om minimaal per half jaar alles grondig
te laten onderhouden en schoonmaken.